معنای “نیک تاواتاو” چیست؟

کلمه نیک به معنای پسندیده و خوب می‌باشد و کلمه “تاواتاو”‌ یک کلمه فارسی به معنای “قدرت، قوت و توانایی” می‌باشد که از ترکیب دو کلمه “تاو” در اول و آخر کلمه و الف در وسط کلمه تشکیل شده است و مانند سایر کلمات ترکیبی با الف واسط در زبان فارسی است. نمونه‌های دیگری از این نوع کلمات در زبان فارسی عبارتند از: “رنگ + ا + رنگ = رنگارنگ” ، “پیش + ا + پیش = پیشاپیش” و کلمات دیگری مانند سراسر، پایاپای، بینابین، یکایک و … این نوع کلمات ترکیبی از نظر مفهومی دلالت بر تاکید بر معنای کلمه به کار برده شده دارند.

معرفی شرکت نیک تاواتاو ایرانیان

شرکت “نیک تاواتاو ایرانیان” در سال 1393 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران – تهران به ثبت رسیده است.

این شرکت خصوصی و از نوع سهامی خاص است و موضوع فعالیت آن صادرات و واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی؛ نهاده های خوراک دام؛ سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط؛ مواد اولیه دارویی دامپزشکی؛ مواد آماده مصرف دارویی دامپزشکی؛ افزودنی های مجاز خوراک دام و طیور و آبزیان؛ مکمل های دارویی دامپزشکی؛ فرآورده های بیولوژیک و واکسن های دام و طیور و آبزیان و کیت تجهیزات آزمایشگاهی دامپزشکی می باشد.

شرکت ضمن انجام فعالیت‌های تجاری داخلی در زمینه تجارت خارجی نیز فعالیت دارد.

این شرکت در چهارچوب گروه تولیدی-بازرگانی “تاواتاو” فعالیت‌های خود را تنظیم می‌نماید.